SBO นรินทร์พงศ์ขู่บิ๊กโต-สกลแก้ 30 เสียง ด.2 เสี่ยงโดนฟีฟ่าแบน

SBO

ประธานฝ่ายกฏหมายออกแถลงการณ์ย้ำว่าฟีฟ่าได้รับรองข้อบังคับใหม่จากมติที่ประชุม17 ก.ย. แล้ว ชี้หากยังจะแก้กฏโดยเฉพาะเรื่อง 30 เสียง ด.2 อาจเสี่ยงถูกแบนได้

SBO นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. และ พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการรักษาการสมาคมฟุตบอลที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟีฟ่า ได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนในทำนองเดียวกันว่า จะเข้ามาจัดการบริหารในสมาคมฟุตบอลฯ แทนสภากรรมการชุดเดิมที่รักษาการอยู่ ตลอดจนจะทบทวนแก้ไขข้อบังคับลักษณะปกครองฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 17 ก.ย. แล้ว และจะแก้ไขในส่วนของตัวแทนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ในลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 จำนวน 6 ภาค ภาคละ 5 คน รวม 30 คนโดยอ้างว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น ในระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นจะหาวิธีการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยจะแก้ไขข้อบังคับลักษณะปกครองฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้

“สมาคมฟุตบอลฯ ขอแถลงข้อเท็จจริงว่า ตามที่ นายสกล และ พล.ร.อ.สุรวุฒิ ต่างก็ได้รับหนังสือแจ้งจากทาง ฟีฟ่า ว่าพลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ และคณะกรรมการกลางมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฟุตบอลฯชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นไป ภายในวันที่ 15 ก.พ.59 เท่านั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงการบริหารของสมาคมฯ ซึ่งข้อความนี้ปรากฎตามหนังสือของ ฟีฟ่า ฉบับลงวันที่ 16 ต.ค.58 ลงนามโดยนายมาคุส คัตต์เนอร์ รักษาการเลขาธิการ ฟีฟ่า ที่ส่งมาถึงสมาคมฟุตบอลฯ และทางส านักงานเลขาธิการก็ได้นำส่งสำเนาหนังสือนี้ ให้แก่ กกท.และ พล.ร.อ.สุรวุฒิ ทราบแล้ว”

สมัครพนันบอล นอกจากนี้สาระสำคัญในหนังสือของ ฟีฟ่า ดังกล่าว ก็ยังได้รับรองว่าการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 17 ก.ย. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ พ.ศ.2558 ว่าได้กระทำ โดยถูกต้องและเป็นไปตาม ข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการแล้ว