SBO มติระงับสิทธิ์ไม่ผ่าน!ขอนแก่น ยูไนเต็ด จ่อคัมแบ็ก

SBO

ขอนแก่น ยูไนเต็ด เตรียมกลับมาโลดแล่นบนลีกไทยอีกครั้งหลังเสียงที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติถอดถอนสิทธิ์ไม่ถึง 3 ใน 4

SBO เมื่อเวลา 11.30น. ที่สโมสรตำรวจ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยวาระการพิจารณา รับรองการระงับสิทธิสมาชิกภาพ ขอนแก่น ยูไนเต็ด

ขอนแก่น ยูไนเต็ด ถูก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกสภาพตัดสิทธิการแข่งขัน หลังคณะกรรมการพิจารณามารยาท ตรวจพบการจ้างวานทำร้ายผู้ตัดสิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วาระที่ 5.6 การระงับสมาชิกสภาพของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยมีการขอมติที่ประชุมจากสโมสรสมาชิก 48 เสียง มีผู้ยกมือเห็นสมควรถอดถอน 19 เสียง ไม่เห็น 7 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง ทำให้จำนวนเสียงเห็นสมควรไม่ถึง 3 ใน 4

หลังทราบมติจากที่ประชุม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงได้สั่งไม่ระงับสมาชิกภาพของ ขอนแก่น ยูไนเต็ด โดย เลขาธิการสมาคมฯ ได้ชี้แจงต่อ สมาชิกในที่ประชุม ว่านำเรื่องของ ขอนแก่น ยูไนเต็ด กลับไปพิจารณา ทั้งของการเรื่องการแข่งขัน รวมถึงการคืนสมาชิกภาพแก่ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ต่อไป